Evento

de la 17a ĝis la 19a de majo 2014, okazis “Ekspozicieto de Esperantaj Libroj” kaj “Fulmokurso de Esperanto”. kurson ĉeestis 16 homoj kaj venis 60 homoj entute.